Zamandan zamana damsa, söz damar

— Firuzə xanım, illər öncəsi yazdığınız şeirlərinizdən birində «Səni duymadığım anı bağışla, ağlım hisslərimi yönəldə bilmir» — deyirsiniz. Aradan vaxt ötüb, zaman adlayıb. Ağlın hiss üstündəhakimlik etdiyi bir yaşamla aranız necədir? — Bu misralar ömrümü-günümü, ağlımı, hissimi, bütün varlığımı tədqiqinə, təbliğinə, saflığının qorunmasına, leksik-semantik qütblərinin genişlənməsinə və zənginləşməsinə sərf etdiyim doğma dilimizi vəsf edən «Dilim» şeirindəndir.. Dil insan üçün...

ətraflı

Firuzə Məmmədli: «Şeiri nəsrə qısqandım…»

«Kaspi» qəzetinə verilmiş müsahibə: ədəbi söhbət Firuzə Məmmədli hesab edir ki, poeziyada həvəskarlıq ola bilməz… Müsahibim şairə Firuzə Məmmədli yaradıcılığa 60-cı illərdə gəlib. Müxtəlif illərdə 23 kitabı çap olunub. 4 monoqrafiyanın, 6 bədii tərcümə əsərinin, 130 elmi və publisistik məqalənin müəllifidir. Filologiya elmləri namizədi, Pedaqoyi Universitetin dosentidir. Əlişir Nəvai mükafatçısıdır. Bundan başqa, İ.İsmayılzadə adına, R.Rəsulzadə adına Beynəlxalq mükafatlara və N.Rəfibəyli mükafatlarına da...

ətraflı