Bədii həqiqətin poetikası

Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndələri sırasında poeziyasının orijinallığı, bədii təfəkkürünün genişliyi ilə heyranlıq doğuran, məxsusi yaradıcılıq ovqatı ilə diqqət çəkən istedadlı şairələrdən biri Firuzə Məmmədlidir. O, təkrarsız və təravətli obrazları, fərdi ifadə tərzi, mənəvi-əxlaqi təsəvvürlərindən qaynaqlanan lirik-epik qənaətləri, həmçinin digər orijinal poetik məziyyətləri ilə çağdaş peziyamızın aparıcı simalarından birinə çevrilmişdir. Onun poetik düşüncələrinin fərdiliyi yaradıcılıq...

ətraflı

Zəngin yaradıcılığın yeni səhifələri

Tanınmış şairəmiz Firuzə Məmmədlinin gərgin, çoxşaxəli yaradıcılıq əməyinin bəhrəsi olan “Seçilmiş əsərləri”nin V cildi bu yaxınlarda işıq üzü görüb. Hələ gənc yaşlarından ədəbiyyat aləminə – şeirə, poeziyaya gələn, hər misrasında bir insan ömrü gizlənən şairənin “Seçilmiş əsərləri”nin V cildində onun, yaradıcılığı haqqında yazılan məqalələr, povestləri, hekayələri, səfər qeydləri, müsahibə və məqalələrindən nümunələr toplanıb. Firuzə Məmmədli yaradıcılığının ilk illərindən ədəbi...

ətraflı

“Aşacağam zaman adlı sədləri…”

Son illər qloballaşan dünyada Azərbaycan ədəbiyyatının da özünəməxsus rolu, yeri, mövqeyi hiss olunmaqdadır. Dünya ədəbiyyatının dəyərli nümunələri ana dilimizə çevrilir, nəşr olunaraq oxucularımızın ixtiyarına verilir. Ölkəmizdə Prezident İlham Əliyevin məlum sərəncamlarıyla dövlət səviyyəsində 150 cildlik xarici ədəbiyyat kitabxanası silsiləsindən dünya bədii söz sənətində tanınan ən görkəmli yazarların dəyərli əsərləri kütləvi tirajla nəşr olunmaqdadır. Bundan əvvəl isə 2004-2009-cu illər ərzində də ölkə...

ətraflı