Müasir Azərbaycan şerinin Firuzəsi

Elmi-filoloji məqalələr və müsahibələr… Kitabda müxtəlif müəlliflərin

şairə-alim Firuzə Məmmədlinin poetik, elmi, prozaik yaradıcılığına həsr
edilmiş elmi məqalələri, eyni zamanda müsahibələr daxil edilib… YYSQ
– www.kitabxana — Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 48 (2011)

yüklə