Sənətin Firuzəsi

Tərtib edən: Bayram Cəfəroğlu

Məsləhətçi: pof. Əzizxan Tanrıverdiyev

Kitabda dəyərli şairəmiz F. Məmmədlinin həyat və yaradıcılığı haqında mətbuat səhifələrində dərc olunmuş jurnal və qəzet məqalələri toplanmışdır.

yüklə