Seçilmiş əsərləri. I cild

 

Kitabxana: Seçilmiş əsərləri. I cild

Kitabın adı:       Seçilmiş əsərləri. I cild

BookID:            20

Müəllif:             Firuzə Məmmədli

ISBN-10(13):                362636

Nəşrə hazırlayan:          YYSQ

Nəşr tarixi:        2011

Dil:      Azərbaycanca

e-kitab:             Kitabı yüklə

Qısa məlumat:

Firuzə Məmmədli. Seçilmiş əsərləri. I cild. Kitaba şairənin qələmə aldığı və müxtəlif kitablarında getmiş poetik əsərləri — şeir və poemaları daxil edilib.

Məmmədli, Firuzə

Seçilmiş əsərləri / F. Məmmədli.

I cild. — Bakı : Nurlan, 2002. — 434 s. ; 21 sm. — Mündəricat: s.424-433. — 500 nüsxə. — ISBN 9952-407-03-7 : 11 AZN

Annotasiya: Kitabın bu cildinə müəllifin şeirlərinin külliyatı daxil edilmişdir.