Seçilmiş əsərləri. II cild

Kitabxana: Seçilmiş əsərləri. II cild

Kitabın adı:      Seçilmiş əsərləri. II cild

BookID:            35

Müəllif:             Firuzə Məmmədli

ISBN-10(13):                124443

Nəşrə hazırlayan:          YYSQ

Nəşr tarixi:        2011

Dil:      Azərbaycanca

e-kitab:             Kitabı yüklə

Qısa məlumat:

Firuzə Məmmədli. Seçilmiş əsərləri. II cild. Kitaba şairənin qələmə aldığı və müxtəlif kitablarında getmiş poetik əsərləri — şeir və poemaları daxil edilib.

Məmmədli, Firuzə

Seçilmiş əsərləri / F. Məmmədli.

II cild. — Bakı : Yurd n., 2002. — 446 s. ; 21 sm. — Mündəricat: s.424-433. — 500 nüsxə. — ISBN 9952-407-03-7 : 11 AZN

Annotasiya: Kitabın bu cildinə müəllifin şeirlərinin külliyatı daxil edilmişdir.