Seçilmiş əsərləri. III cild

 

Kitabxana: Seçilmiş əsərləri. III cild

Kitabın adı:      Seçilmiş əsərləri. III cild

BookID:            2354

Müəllif:             Firuzə Məmmədli

ISBN-10(13):                347666

Nəşrə hazırlayan:          YYSQ

Nəşr tarixi:        2011

Dil:      Azərbaycanca

e-kitab:   Kitabı yüklə

Qısa məlumat:

Firuzə Məmmədli. Seçilmiş əsərləri. III cild. Kitaba müəllifin qələmə aldığı və müxtəlif kitablarında getmiş monoqrafiya və araşdırmaları, eləcə də elmi məqalələri daxil edilib. Bu cildə müəllifin elmi yaradıcılığı ilə bağlı əsərlərinin böyük bir qismini əhatələyir.

Məmmədli, Firuzə

Seçilmiş əsərləri / F. Məmmədli.

III cild / red. N. M. Xudiyev ; rəy.: A.M Qurbanov, F. Z. Əhmədov. — Bakı : Nurlan, 2004. — 552 s. ; 21 sm. — Mündəricat: s.547-551. — 500 nüsxə. — 11 AZN

Annotasiya: Bu cildə müəllifin elmi yaradıcılığı ilə bağlı əsərlərinin böyük bir qismi daxil edilmişdir.