Seçilmiş əsərlər. IV cild

Kitabxana: Seçilmiş əsərlər. IV cild

Kitabın adı:      Seçilmiş əsərlər. IV cild

BookID:            53

Müəllif:             Firuzə Məmmədli

ISBN-10(13):                45678

Nəşrə hazırlayan:          YYSQ

Nəşr tarixi:        2011

Dil:      Azərbaycanca

e-kitab:             Kitabı yüklə

Qısa məlumat:

Firuzə Məmmədli. Seçilmiş əsərləri. IV cild. Kitaba şairənin qələmə aldığı və müxtəlif kitablarında getmiş poetik əsərləri — şeir və poemaları daxil edilib.

Məmmədli, Firuzə

Seçilmiş əsərləri. V cild : poeziya / F. Məmmədli.

IV cild / red. Q. Mustafayeva ; tərt.ed. Q. Çıraqlı. — Bakı : Nurlan, 2008. — 432 s. : foto ; 21 sm. — 500 nüsxə. — 14 AZN

Annotasiya: Burada müəllifin bir çox mövzularda yazdığı şeirləri toplanmışdır.