Seçilmiş əsərləri. V cild

 

Kitabxana: Seçilmiş əsərləri. V cild

Kitabın adı:      Seçilmiş əsərləri. V cild

BookID:            37

Müəllif:             Firuzə Məmmədli

ISBN-10(13):                413243

Nəşrə hazırlayan:          YYSQ

Nəşr tarixi:        2011

Dil:      Azərbaycanca

e-kitab:             Kitabı yüklə

Qısa məlumat:

Firuzə Məmmədli. Seçilmiş əsərləri. V cild. Kitaba müəllifin qələmə aldığı və müxtəlif kitablarında getmiş bədii nəsr əsərləri, hekayə və povestləri, müsahibə və araşdırmaları, eləcə də elmi məqalələri daxil edilib.

Məmmədli, Firuzə

Seçilmiş əsərləri / F. Məmmədli.

V cild / red. V. Yusifli. — Bakı : Nurlan, 2009. — 416 s. ; 21 sm. — Mündəricat: s.411-412. — 500 nüsxə. — 11 AZN

Annotasiya: Bu kitabda müəllifin povest və hekayələri, böyüklər və uşaqlar haqqında bir neşə qısa hekayələri, müsahibələrindən seçmələr və bir neçə məqalələri verilmişdir.