İki damla dəniz

Kitabın adı:      İki damla dəniz

BookID:            903890

Müəllif:             Firuzə Məmmədli

ISBN-10(13):                90899067

Nəşrə hazırlayan:          YYSQ — www.kitabxana.net. Aydın Xan

Nəşr tarixi:        2011

Düzəliş:

Dil:      Azərbaycanca

Reytinq:

Şəkil:

e-kitab:             Kitabı yüklə

Qısa məlumat:

www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın Təqdimatında

Firuzə Məmmədli

«İki damla dəniz»

(Yeni şeirlər)

YYSQ — Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 56 (2011)

Redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:

Aydın Xan (Əbilov) — yazar-kulturoloq

YYSQ — Milli Virtual Kitabxana

Bakı — 2011