Dərd üzünü gizləyir

Kitabın adı:      Dərd üzünü gizləyir

BookID:            34879504

Müəllif:             Firuzə Məmmədli

ISBN-10(13):                12098675

Nəşrə hazırlayan:          YYSQ — www.kitabxana.net. Aydın Xan

Nəşr tarixi:        2011

Dil:      Azərbaycanca

e-kitab:             Kitabı yüklə

Qısa məlumat:

www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın Təqdimatında

Firuzə Məmmədli

«Dərd üzünü gizləyir»

(Ən yeni şeirlər)

YYSQ — Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 55 (2011)

Redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:

Aydın Xan (Əbilov) — yazar-kulturoloq

 

YYSQ — Milli Virtual Kitabxana

Bakı — 2011