«Yoluma Bahar düşüb»

Kitabın adı:      «Yoluma Bahar düşüb» (şeirlər)

BookID:            45876

Müəllif:             Firuzə Məmmədli

ISBN-10(13):                90897869

Nəşrə hazırlayan:          YYSQ — www.kitabxana.net . Aydın Xan

Nəşr tarixi:        2011

Dil:      Azərbaycanca

e-kitab:             Kitabı yüklə

Qısa məlumat:

www.kitabxana.net — Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında: Firuzə Məmmədli. «Yoluma Bahar düşüb» (şeirlər).

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N  51

 

Firuzə Məmmədlinin 1978-ci ildə Bakının “Gənclik” nəşriyyatı tərəfindən –  müəllifin ikinci kitabı kimi çap edilmiş, şeirlərdən ibarət poetik toplusunun elektron — rəqəmsal variantı…

Elektron kitab

YYSQ — Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 51 (2011)

Redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:

Aydın Xan (Əbilov) — yazar-kulturoloq

YYSQ — Milli Virtual Kitabxana

Bakı – 2011