«Sənin ömrün»

Kitabın adı:      «Sənin ömrün»

BookID:            123765

Müəllif:             Firuzə Məmmədli

ISBN-10(13):                234659

Nəşrə hazırlayan:          YYSQ — Milli Virtual Kitabxana^ Ayd;n Xan

Nəşr tarixi:        2011

Dil:      Azərbaycanca

e-kitab:             Kitabı yüklə

Qısa məlumat:

Firuzə Məmmədlinin 1982-ci ildə Bakının “Yazıçı” nəşriyyatı tərəfindən –  müəllifin üçüncü kitabı kimi çap edilmiş,  «Sənin ömrün» (şeirlər və poema)  poetik toplusunun elektron rəqəmsal variantı…

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N  49

Hazırlayanı: www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana, Aydın Xan (Əbilov)

www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

Elektron kitab

YYSQ — Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 49 (2011)

Redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:

Aydın Xan (Əbilov) — yazar-kulturoloq

YYSQ — Milli Virtual Kitabxana

Bakı – 2011