“Dilək yaxasına dönnəm yenidən”

Kitabın adı:      Dilək yaxasına dönnəm yenidən

BookID:            17

Müəllif:             Firuzə Məmmədli

ISBN-10(13):                226626

Nəşrə hazırlayan:          YYSQ

Nəşr tarixi:        2011

Dil:      Azərbaycanca

e-kitab:             Kitabı yüklə

Qısa məlumat:

Dilək yaxasına dönnəm yenidən

Məmmədli, Firuzə.

Dilək yaxasına dönnəm yenidən [Text] / F. Məmmədli ; red. : E. İsgəndərzadə. — Bakı : Vektor, 2006. — 256 s. ; 21 sm. — 500 nüsxə. — 5m.60 q.

Annotasiya: Bu kitabda Firuzə Məmmədlinin  müxtəlif mətbuat orqanlarında nəşr olnmuş şeirlərindən seçmələr toplanmışdır.