Gümüşü damla…

Kitabın adı:      Gümüşü damla…

BookID:            18

Müəllif:             Firuzə Məmmədli

ISBN-10(13):                363488

Nəşrə hazırlayan:          YYSQ — Aydın Xan

Nəşr tarixi:        2011

Dil:      Azərbaycanca

e-kitab:             Kitabı yüklə

Qısa məlumat:

www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

Firuzə Məmmədli

Gümüşü damla…

(şeirlər)

Elektron kitab

YYSQ — Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 46 (2011)

Redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:

Aydın Xan (Əbilov) — yazar-kulturoloq

YYSQ — Milli Virtual Kitabxana

Bakı — 2011

Firuzə Məmmədlinin 1972-ci iləd Bakının “Gənclik” nəşriyyatı tərəfindən – “Gənc müəllifin ilk kitabı” seriyasından buraxılmış ilk poetik toplusunun elektron rəqəmsal variantı…

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N  47

Hazırlayanı: www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana, Aydın Xan (Əbilov)