Leylək haqqında əfsanə…

Kitabın adı:      Leylək haqqında əfsanə… (Poetik-bədii tərcümələr)

BookID:            123098

Müəllif:             Firuzə Məmmədli

ISBN-10(13):                789012

Nəşrə hazırlayan:          YYSQ — www.kitabxana.net . Aydın Xan

Nəşr tarixi:        2011

Dil:      Azərbaycanca

e-kitab:             Kitabı yüklə

Qısa məlumat:

Firuzə Məmmədlinin poetik tərcüməsində dünya şeri…

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N  50

www.kitabxana.net — Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

Firuzə Məmmədli. Bədii-poetik tərcümələr.

Leylək haqqında əfsanə…

(Poetik-bədii tərcümələr)

Elektron kitab

YYSQ — Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 50 (2011)

Redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:

Aydın Xan (Əbilov) — yazar-kulturoloq

YYSQ — Milli Virtual Kitabxana

Bakı — 2011

Çevirəni: Firuzə Məmmədli