«Firuzə Məmmədli: Ömrün foto salnaməsi».

Kitabın adı:      «Firuzə Məmmədli: Ömrün foto salnaməsi». Foto-albom

BookID:            125689

Müəllif:             Aydın Xan (Əbilov)

ISBN-10(13):                09456789

Nəşrə hazırlayan:          YYSQ — www.kitabxana.net. Aydın Xan

Nəşr tarixi:        2011

Dil:      Azərbaycanca

e-kitab:             Kitabı yüklə

Qısa məlumat:

«Firuzə Məmmədli: Ömrün foto salnaməsi». Foto-albom. Müxtəlif illərin şəkill yaddaşı…

 

Tanınmış şairə-yazar, filoloq alim Firuzə Məmmədlinin həyat və ədəbi-elmi yaradıcılıq fəaliyyətinə həsr olunmuş,  müxtəlif illərdə fotoya alınmış yeni elektron rəqəmsal albom-kitab. Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N  51

www.kitabxana.net

Milli Virtual Kitabxananın Təqdimatında

Firuzə Məmmədli

Ömrün foto salnaməsi…

Müxtəlif illərin şəkil yaddaşı

Elektron kitab

YYSQ — Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 46 (2011)

Redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:

Aydın Xan (Əbilov) — yazar-kulturoloq

YYSQ — Milli Virtual Kitabxana

Bakı – 2011