Azərbaycan ədəbi dili (1990-2010-cu illər)

Elektron kitab N 37 (2012)

YSQ — Milli Virtual Kitabxananın e-nəşri N 37 (2012)
Şəbəkə redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:
Aydın Xan (Əbilov) — yazıçı-kulturoloq

YYSQ — Milli Virtual Kitabxana
Bakı — 2012

yüklə