“Seçilmiş əsərləri” VIII Cild

Firuzə Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”. Səkkizinci cild. Şeirlər toplusu. B yeni e-kitaba tnınmış şairə-publisist, filoloq alim F.Məmmədlinin son illər yazdığı poetk əsərlər daxildir.

Firuzə Məmmədli

“Seçilmiş əsərləri”  VIII Cild

Seçilmiş əsələri

VI cild

e-kitab: yüklə