“Sözlerim gönlümü almaya geliyor”. Türkçe. Firuzə Məmmədli. “Sözlərim könlümü almağa gəlir”. Poetik toplu. Türk dilində.

PDF Yüklə 

 

 

 

www.kitabxana.net

Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında

 

 «Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron kitab və mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin dəstəklənməsi»

 Elektron kitab N 43  (15 —  2018)

 

Bu elektron nəşrlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2018-ci ildə I maliyyə yardımı müsabiqəsinin qalibi olmuş, Şura tərəfindən bir hissəsi maliyyələşdirilən, «Yeni Yazarlar və Sənətçilər» İctimai Birliyinin (Qurumu) — http://www.kitabxana.net — Milli Virtual-Elektron Kitabxananın «Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron kitab və mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin dəstəklənməsi»  kreativ-innovativ layihə çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayımlanır.

Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurumlar:

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası:   http://cssn.gov.az/ 

Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyi (Qurumu) 

http://www.yysq.kitabxana.net

Feysbukda   «Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron kitab və mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin dəstəklənməsi» kulturoloji-bədii layihəsi çərçivəsində rəsmi səhifə: 

https://www.facebook.com/kreativlayihe/

«Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron kitab və mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin dəstəklənməsi» bölümündəki e-kitablar: 

http://kitabxana.net/?oper=e_kitabxana&cat=182

Firuze Memmedli

«Sözlerim gönlümü almaya geliyor»

Türkçe

Firuzə Məmmədli

«Sözlərim könlümü almağa gəlir»

Poetik toplu

Kitab YYSİB tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb

YYSİB — Milli Virtual-Elektron  Kitabxananın e-nəşri. 2018

Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı:  Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq

Firuze Memmedli. «Sözlerim gönlümü almaya geliyor». Türkçe. Firuzə Məmmədli. «Sözlərim könlümü almağa gəlir». Poetik toplu. Türk dilində. Bu kitab tanınmış şairə-alim Firuzə Məmmədlinin müxtəlif illərdə qələmə aldığı seçilmiş şeirlərinin türk dilində — qardaş Türkiyədə, İstanbul şəhərində çap olunub.

Kreativ-innovativ layihə haqqında

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının 2018-ci ilin 1-ci qrant müsabiqəsinə «Yeni Yazarlar və Sənətçilər» İctimai Birliyi tərəfindən təqdim olunan kreativ layihə: «Kreativ innovasiya: yazıçıların elektron kitab və mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüslərinin dəstəklənməsi»…

Son illər elektron kitab, e-kitabxana, İnternetüstü e-nəşr və virtual satış kimi yeni kreativ-innovativ təşəbbüslər kreativ biznesin — mədəniyyət sahələrini əhatə edən yaradıcılıq sənayesi dünyanın hər yerində sürətlə inkişaf edərək incəsənətlə, bədii yaradıcılıqla məşğul olan şəxslərin maddi rifahını yüksəltməyə xidmət etsə də, Azərbaycan ədəbiyyatın müxtəlif istiqamətlərində istedadlarını ortaya qoyan yazıçılarımız, şairlərimiz, dramaturqlarımız, tərcüməçilərimiz, naşirlərimiz, kitab yayımçılarımız, tənqidçilərimiz və esseistlərimiz bu yeni gəlirli sahələrdən kənarda qalıblar. Kreativ innovasiya formasında milli yazıçılarımızın, naşirlərimizin elektron kitab və mədəni biznes sahəsindəki təşəbbüsləri dəstəkləyir. Layihə çərçivəsində elektron kitab istehsalını, yayımını, təbliğini, bu sahədə problemlərin araşdıraraq cəmiyyətin müzakirəsinə çıxarması nəzərdə tutulub.

Firuzə Məmmədlinin saytı:

www.firuza.net   

  

Başqa  kitablarını buradan oxuyun:

 

Birinci cildlə tanış olun:

 

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1115

İkinci cildlə tanış olun:

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1181

 

III cildl:

http://www.kitabxana.net/?oper=readBook&id=1249

IV cildl:

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1249

V cildl:

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1272

VI cild:  

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1718  

VII cild:  

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1843

VIII cild:  

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=2647 

Başqa kitabları:

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=1413

http://kitabxana.net/?oper=readBook&id=3768

DİQQƏT!

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur.

.