“Seçilmiş əsərləri”. Doqquzuncu cild.

Firuzə Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”.

Doqquzuncu cild. Şeirlər toplusu.

Bu yeni e-kitaba tanınmış şairə-publisist, filoloq alim F.Məmmədlinin son illər yazdığı poetik əsərlər və «Fədailər» poeması daxildir.

e-kitab: yüklə