«Seçilmiş əsərləri”. Onuncu cild

Firuzə Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”.

Onuncu cild. Şeirlər toplusu.

Firuzə Məmmədli. “Seçilmiş əsərləri”. Onuncu cild. Poeziya və elmi-publisitik əsərlər kitabı. Yeni e-kitaba görkəmli şairə-publisist, filoloq alim Firuzə xanım Məmmədlinin son illər yazdığı poetik və elmi-publisitik əsərləri daxil edilib

e-kitab: yüklə