Əlaqə

Təşkilatçılar:

Yeni Yazar və Sənətçillər Qurumu

www.kitabxana.net Milli Virtual Kitabxana

Sayt rəhbəri, ideya müəllifi, redaktoru:

Aydın Xan (Əbilov), YYSQ sədri, www.kitabxana.net — Milli Virtual Kitabxana rəhbəri, yazıçı-kulturoloq

Tel.: (+99412) 418 93 58, 538 03 17, (50) 213 40 43, (070) 213 40 43, (050) 310 48 74

e-mail: aydinxan@mail.ru , artyazar@yahoo.com

Captcha:
6 + 4 =